กิจกรรม


กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2556

โพสต์24 เม.ย. 2557 00:37โดยบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียน

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ วันที่  4 ธันวาคม 2556

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

โพสต์10 พ.ค. 2555 02:14โดยchonthicha wongthibet

เข้าค่ายลูกเสือ


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ศูนย์ชีบน ณ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:41โดยโรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา

ปัจฉิมนิเทศ


โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น อนุบาล 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1-3 of 3