กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:41โดยโรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา

ปัจฉิมนิเทศ


โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น อนุบาล 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6