กิจกรรมโครงการโรงเรียนประชารัฐ

โครงการส่งเสริมอาชีพ สิ่งประดิษฐ์ พัฒนาชีวิตสู่ชุมชนที่ยั่งยืน

ขอบพระคุณ CPF ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

กิจกรรมที่ 1 การดอกไม้ประดิษฐ์ ประกอบด้วย 1.1 การประดิษฐ์ดอกไม้ 1.2 เหรียญโปรยทาน และ 1.3 พวงหรีดเคารพศพ

1.1 การประดิษฐ์ดอกไม้

1.2 เหรียญโปรยทาน

1.3 การทำพวงหรีด

กิจกรรมที่ 2 การแกะสลัก