กำหนดการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

วันที่โพสต์: 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, เวลา 18.00 น.

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (รวม 93 วัน)

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 9 เมษายน พ.ศ. 2564 (รวม 88 วัน)