สิบเอกพิทรัตน์ บรรจงงาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกำแพง

สนใจติดตั้งโซล่าเซลล์


ประชาสัมพันธ์

สถิติจำนวนผู้เข้าชม

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง โซล่าเซลล์พลังงานรักษ์โลก

บทเรียนโซล่าเชลล์

บทเรียนออนไลน์เรื่อง Smart Plants

บทเรียนออนไลน์ smart plants

ค้นหาข้อมูลนักเรียน รายงานผลการเรียน schoolMis โรงเรียน