กิจกรรมบริการน้ำดื่มสะอาด

วันที่โพสต์: 12 มกราคม 2564, เวลา 10.00 น.

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำใช้ และติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มด้วยระบบ RO ไว้บริการนักเรียนและบุคลากร

เครื่องบำบัดน้ำ/กรองน้ำ


เครื่องบำบัดน้ำ/กรองน้ำ


เครื่องกรองน้ำด้วยระบบ RO

เครื่องกรองน้ำด้วยระบบ RO

เครื่องกรองน้ำด้วยระบบ RO

เครื่องกรองน้ำด้วยระบบ RO